Hitta Windows Update via Start-skärmen

Windows Update finns på Kontrollpanelen. Sök efter uppdateringar:

 Svep in från skärmens högra kant och knacka på Sök.
     Om du använder en mus pekar du på det nedre högre hörnet av skärmen och klickar sedan på Sök.

 Skriv Windows Update i sökrutan, knacka eller klicka på Inställningar och knacka eller klicka sedan på Installera valfria uppdateringar.