תודה על התעניינותך בקבלת עדכונים מאיתנו.

כדי להשתמש באתר זה, Microsoft Internet Explorer 5, או גירסה מתקדמת יותר, צריך לפעול במחשב שלך.

כדי לבצע שדרוג לגירסה האחרונה של הדפדפן, עבור אל אתר האינטרנט Internet Explorer Downloads.

אם אתה מעדיף להשתמש בדפדפן אינטרנט אחר, באפשרותך להשיג עדכונים ממרכז ההורדות של Microsoft, או באפשרותך לקבל את העדכונים בעדיפות גבוהה ועדכוני האבטחה האחרונים באמצעות התכונה 'עדכונים אוטומטיים'. כדי להפעיל את התכונה 'עדכונים אוטומטיים':

  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  2. בהתאם לתצוגת לוח הבקרה שבה אתה משתמש, תצוגה קלאסית או תצוגת קטגוריות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    • לחץ על מערכת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עדכונים אוטומטיים.
    • לחץ על ביצועים ותחזוקה, לחץ על מערכת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עדכונים אוטומטיים.
  3. לחץ על האפשרות הרצויה. ודא שהתכונה 'עדכונים אוטומטיים' לא מבוטלת.