Για να συνεχίσετε, χρειάζεται πρώτα να προσθέσετε την τοποθεσία Web στις αξιόπιστες τοποθεσίες του Internet Explorer.

Η τοποθεσία μπορεί να προσδιορίσει ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ισχύουν για τον υπολογιστή σας και να εμφανίσει αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις μόνο αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ώστε να επιτρέπεται η χρήση στοιχείων ελέγχου ActiveX και ενεργών δεσμών ενεργειών. Ο ιδανικός τρόπος για να γίνει αυτό χωρίς να μειωθούν οι ρυθμίσεις ασφαλείας είναι η καταχώρηση αυτής της τοποθεσίας ως αξιόπιστης τοποθεσίας στο Web. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να αποκλείουν πιθανώς επιζήμια στοιχεία ελέγχου ActiveX και ενεργές δέσμες ενεργειών από άλλες τοποθεσίες, ωστόσο θα μπορείτε να κάνετε λήψη ενημερωμένων εκδόσεων.

Για να καταχωρήσετε αυτήν την τοποθεσία ως αξιόπιστη τοποθεσία:

 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, στην εντολή Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Ασφάλεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αξιόπιστες τοποθεσίες.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τοποθεσίες και στην περιοχή Προσθήκη αυτής της τοποθεσίας Web στη ζώνη, αντιγράψτε και επικολλήστε αυτές τις διευθύνσεις στο Web. Μπορείτε να προσθέσετε μόνο μία διεύθυνση κάθε φορά και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κάθε φορά. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου "Απαίτηση επαλήθευσης διακομιστή (https:) για όλες τις τοποθεσίες σε αυτήν την ζώνη."
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com

Σημείωση: Οι αστερίσκοι και οι διαφορετικές διευθύνσεις επιτρέπουν στον υπολογιστή σας να εργάζεται με αυτήν την τοποθεσία είτε προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν από τον υπολογιστή σας ή από το Web.