Kontrollerar om datorn är utrustad med den senaste versionen av Windows Update-programvaran som ska användas tillsammans med webbplatsen…

På webbplatsen används ActiveX-kontroller som identifierar programvaruversionen på datorn. Om det visas en ActiveX-varning, bör du se efter att kontrollen har signerats digitalt av Microsoft innan du installerar eller aktiverar den.