Ελέγχεται εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει την τελευταία έκδοση του λογισμικού ενημέρωσης των Windows για χρήση με αυτήν την τοποθεσία…

Η τοποθεσία χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX για να προσδιορίσει την έκδοση του λογισμικού που διαθέτει ο υπολογιστής σας. Αν δείτε μια προειδοποίηση ασφαλείας για ActiveX, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο ελέγχου είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τη Microsoft πριν να το εγκαταστήσετε ή να επιτρέψετε την εκτέλεσή του.